Diagnostika

Pro rychlé informativní vyhodnocení stavu střech a střešního souvrství využíváme praxí ověřených metod a vlastních zařízení. Na stavbě „in situ“ zajišťujeme provedení kontrolních sond, vizuální průzkum, výtažné zkoušky, měření teploty, vlhkosti, termografické snímkování.

Indikativně provádíme  vyhodnocení vlhkosti u odebraných vzorků materiálu gravimetrickou metodou, mikroskopické hodnocení a případné další základní informativní testování. Pro přesná nebo specializovaná měření využíváme služeb externích akreditovaných laboratoří.

Lokalizace netěsností plochých střech

Za pomoci nejmodernějších technologií  v rukou zkušených odborníků dosahujeme velmi vysoké úspěšnosti při dohledávání netěsností hydroizolací na plochých střechách.

Těch jsme prohlédli již více než 500 000 m2 a najdeme i při běžném pohledu nepatrná místa netěsností a také provedeme celkovou kontrolu Vaší střechy.

Při naší práci obvykle kombinujeme několik různých metod lokalizace netěsností čímž je zajištěna velmi vysoká úspěšnost prováděné lokalizace netěsností. Pokud řešíte problémy se zatékáním, kontaktujte nás. Navrhneme vhodnou metodu a najdeme místo, kudy zatéká.

Lokalizace netěsností plochých střech
lokalizace netěsnosti

Diagnostika