Elektroimpulzní zkouška

Použití:

lokalizace netěsností hydroizolačních povlaků ve vlhkém prostředí. S výhodou je tato metoda aplikovatelná pro lokalizaci netěsností u hydroizolačních vrstev skrytých pod dalšími vrstvami bez nutnosti jejich úplného odstranění (např. stabilizační násyp kačírku, vegetační souvrství).

Podmínky:

vnější povrch kontrolované hydroizolační vrstvy musí být vlhký, materiál hydroizolace musí být elektricky nevodivý, konkrétní podmínky připravenosti u zakrytých hydroizolačních vrstev je nutné projednat v závislosti na konkrétním řešení střechy.

Princip metody: 

pomocí generátoru pulzů nízkého napětí a citlivého měřícího zařízení je metodou vektorového mapování (stanovení toku el. proudu) v kontrolované ploše hydroizolace postupně určena poloha místa průniku vlhkosti do střešního pláště. Pro ověření možnosti konkrétního využití této metody na Vaší střeše nás kontaktujte.

Lokalizace netěsností plochých střech

Za pomoci nejmodernějších technologií  v rukou zkušených odborníků dosahujeme velmi vysoké úspěšnosti při dohledávání netěsností hydroizolací na plochých střechách.

Těch jsme prohlédli již více než 500 000 m2 a najdeme i při běžném pohledu nepatrná místa netěsností a také provedeme celkovou kontrolu Vaší střechy.

Při naší práci obvykle kombinujeme několik různých metod lokalizace netěsností čímž je zajištěna velmi vysoká úspěšnost prováděné lokalizace netěsností. Pokud řešíte problémy se zatékáním, kontaktujte nás. Navrhneme vhodnou metodu a najdeme místo, kudy zatéká.

Lokalizace netěsností plochých střech
lokalizace netěsnosti

Elektroimpulzní zkouška