Expertní činnost, posudky a konzultace

Pro potřeby vlastníků objektů, facility managementu, výrobců i dodavatelů materiálu, realizačních firem i řemeslníků nabízíme:
  • průzkumy, provádění sond a diagnostiku stavu střechy
  • expertní posudky
  • tepelně technické posouzení včetně 2D detailů 
  • nedestruktivní testování a defektoskopie
  • koncepční návrhy oprav a rekonstrukcí
  • zajištění znaleckých posudků
  • zajištění laboratorních zkoušek
  • kontroly provádění hydroizolací na stavbách
  • individuální konzultace

Lokalizace netěsností plochých střech

Za pomoci nejmodernějších technologií  v rukou zkušených odborníků dosahujeme velmi vysoké úspěšnosti při dohledávání netěsností hydroizolací na plochých střechách.

Těch jsme prohlédli již více než 500 000 m2 a najdeme i při běžném pohledu nepatrná místa netěsností a také provedeme celkovou kontrolu Vaší střechy.

Při naší práci obvykle kombinujeme několik různých metod lokalizace netěsností čímž je zajištěna velmi vysoká úspěšnost prováděné lokalizace netěsností. Pokud řešíte problémy se zatékáním, kontaktujte nás. Navrhneme vhodnou metodu a najdeme místo, kudy zatéká.

Lokalizace netěsností plochých střech
lokalizace netěsnosti

Expertní činnost, posudky a konzultace