Impedanční defektoskopie

Použití: 

nedestruktivní měření vlhkosti pod hydroizolací např. za účelem stanovení rozsahu výměny tepelného izolantu při opravách (vlhkostní mapování), nepřímá metoda lokalizace netěsností (míst průniku vlhkosti pod hydroizolaci)

Podmínky:

v kontrolované ploše přístupný a suchý povrch hydroizolační vrstvy, materiál hydroizolace a nejbližších vrstev musí být elektricky nevodivý

Princip metody: 

měřícím zařízením (impedančním vlhkoměrem)je prováděné nedestruktivní komparativní měření vlhkosti pod hydroizolační vrstvou. Hloubka průniku signálu zařízení se pohybuje dle materiálu podkladních vrstev okolo 10 cm. Případný výskyt netěsností je indikován naměřenou hodnotou zvýšené vlhkosti pod kontrolovanou hydroizolační vrstvou. Pro ověření možnosti konkrétního využití této metody na Vaší střeše nás kontaktujte.

Lokalizace netěsností plochých střech

Za pomoci nejmodernějších technologií  v rukou zkušených odborníků dosahujeme velmi vysoké úspěšnosti při dohledávání netěsností hydroizolací na plochých střechách.

Těch jsme prohlédli již více než 500 000 m2 a najdeme i při běžném pohledu nepatrná místa netěsností a také provedeme celkovou kontrolu Vaší střechy.

Při naší práci obvykle kombinujeme několik různých metod lokalizace netěsností čímž je zajištěna velmi vysoká úspěšnost prováděné lokalizace netěsností. Pokud řešíte problémy se zatékáním, kontaktujte nás. Navrhneme vhodnou metodu a najdeme místo, kudy zatéká.

Lokalizace netěsností plochých střech
lokalizace netěsnosti

Impedanční defektoskopie