Jiskrová zkouška

Použití: 

kontrola celistvosti hydroizolačních povlaků, přímá metoda lokalizace netěsností (míst průniku vlhkosti pod hydroizolaci)

Podmínky:

v kontrolované ploše přístupný a suchý povrch hydroizolační vrstvy, materiál hydroizolace musí být elektricky nevodivý, potřeba uzemnění měřícího zařízení (hromosvod apod.)

Princip metody: 

ke kontrole se využívá zařízení generujícího vysokého napětí (až 40 kV) při nízkých hodnotách elektrického proudu. Součástí měřícího zařízení je kartáčová elektroda která je posouvána po kontrolovaném povlaku. Místo porušení kontrolované hydroizolační vrstvy které je místem průniku vlhkosti do střešního pláště je pak indikováno jiskrovým výbojem a zvukovým signálem detektoru. S výhodou lze tuto metodu využít v kombinaci s vhodnou detekční elektricky vodivou vrstvou umístěnou pod hydroizolací (např. Controfoil, Controlit, E-plax apod.) Pro ověření konkrétní možnosti využití této metody na Vaší střeše nás kontaktujte.

Lokalizace netěsností plochých střech

Za pomoci nejmodernějších technologií  v rukou zkušených odborníků dosahujeme velmi vysoké úspěšnosti při dohledávání netěsností hydroizolací na plochých střechách.

Těch jsme prohlédli již více než 500 000 m2 a najdeme i při běžném pohledu nepatrná místa netěsností a také provedeme celkovou kontrolu Vaší střechy.

Při naší práci obvykle kombinujeme několik různých metod lokalizace netěsností čímž je zajištěna velmi vysoká úspěšnost prováděné lokalizace netěsností. Pokud řešíte problémy se zatékáním, kontaktujte nás. Navrhneme vhodnou metodu a najdeme místo, kudy zatéká.

Lokalizace netěsností plochých střech
lokalizace netěsnosti

Jiskrová zkouška