Systémy detekce zatékání

Systémová řešení detekce zatékání se uplatní všude tam, kde jsou již od počátku zřejmé vyšší nároky na funkčnost a spolehlivost ploché střechy a její hydroizolační vrstvy (provozní střechy, datová centra, archivy, depozitáře a další).

Požadavek na systémové řešení možnosti kontroly hydroizolační vrstvy a detekce zatékání je vhodné zohlednit již ve fázi zpracování projektu. Návrhem vhodného systémového řešení lze s výhodou předejít vzniku škod ve střešním pláštěm chráněných prostorech. Pro doporučení vhodného řešení pro Váš projekt nás kontaktujte.

Lokalizace netěsností plochých střech

Za pomoci nejmodernějších technologií  v rukou zkušených odborníků dosahujeme velmi vysoké úspěšnosti při dohledávání netěsností hydroizolací na plochých střechách.

Těch jsme prohlédli již více než 500 000 m2 a najdeme i při běžném pohledu nepatrná místa netěsností a také provedeme celkovou kontrolu Vaší střechy.

Při naší práci obvykle kombinujeme několik různých metod lokalizace netěsností čímž je zajištěna velmi vysoká úspěšnost prováděné lokalizace netěsností. Pokud řešíte problémy se zatékáním, kontaktujte nás. Navrhneme vhodnou metodu a najdeme místo, kudy zatéká.

Lokalizace netěsností plochých střech
lokalizace netěsnosti

Systémy detekce zatékání